Мобилните телефони: ВНИМАНИЕ, опасност!

Мобилните телефони: ВНИМАНИЕ, опасност!

Изследванията вече доказват тревожните ефекти от електромагнитните вълни на мобилните телефони върху човешкия мозък, както и повишения риск от появата на рак. Освен това, многобройните изследвания, проведени във връзка със електромагнитните вълни на мобилните телефони, са обект на сериозни противоречия. Съмненията често възникват около независимостта на експертите заради финансирането на научните изследвания.

Лаптопите и ракът: доказани рискове

Международната агенция по изследване на рака наблюдава в своите изследвания повишен риск от рак при децата, когато те са изложени на големи количества електромагнитни вълни от мобилни телефони или други безжични технологии и устройства.

Проучване на скандинавски учени показва, че рискът от неврома (тумор на слуховия нерв), е значително по-висок след 10-годишно използване на мобилен телефон.

Екип от френски и американски онколози наскоро публикуваха своите опасения за радиацията от мобилните телефони. Те подчертават липсата на по-сериозна заинтересованост от страна на здравните институции по отношение на вредите за човешкото здраве от електромагнитните вълни на мобилните телефони. От своя страна, те се застъпват за контролираната употреба на мобилни телефони и апелират потребителите да не се подлагат излишно и безотговорно на подобни рискове от ракови заболявания.

Учени от различни националности, повечето от които онколози, поставиха своя подпис върху призив за предпазливост, по инициатива на д-р Дейвид Серван-Шрайбер, публикуван в Журнал дьо Диманш, Франция. Трябва да вземем предвид, че днес в голяма степен възможните рискове са все още слабо познати. Експертите и асоциациите, които се застъпват за по-голяма предпазливост при употребата на мобилни телефони като мярка срещу риска от ракса многобройни.

Ефекти на електромагнитните вълни върху мозъка: проучвания, които ще ви накарат да се замислите, че…

Дори само при десет минути работа на лаптопи се наблюдават промени в електроенцефалограмата, което показва нарушения в мозъчната дейност.

Изследователи от различни страни забелязват също, че вълните от мобилните телефони могат да разграждат кръвно-мозъчната бариера, което я прави в значителна степен по-пореста. Ако тази бариера, която предпазва нашия мозък, бъде пропукана дори в минимална степен, тогава тя може да допусне навлизането в мозъка на токсични вещества.

Относно съвпаденията с увеличаването на случаите на аутизъм!

Австралийско проучване, проведено на базата на тестове с деца с аутизъм, заключава, че използването на мобилни телефони може да бъде причина за увеличението на случаите с хора с това заболяване в световен мащаб. Аутизъм, причинен от натравяне с тежки метали, бележи най-голямото увеличение на инвалидността в последните години – паралелно с бума на мобилните телефони. Според експертите на това проучване, на електромагнитното излъчване на мобилните телефони се дължи задържането на тежки метали в клетките и пречи на тяхното елиминиране. Използването на лаптопи и всякакви безжични технологии единствено може да ускори появата и развитието на тези симптоми.

Какво трябва да знаете за опасностите при употребата на мобилни телефони

В по-голямата си част изследванията на съвременните учени и изследователи откриват новите ефекти на радиацията на мобилните телефони върху здравето.От 2002 г. насам електромагнитните вълни, излъчвани от мобилните телефони, са класифицирани като възможни канцерогени. Индексът SAR измерва във ватове на килограм количеството абсорбирани от нашия организъм електромагнитни вълни на безжичните устройства. От 2003 г. във Франция този показател е ограничен до 2 W/ kg за всички мобилни телефони на пазара.

 

Източник: http://www.protection-ondes.com/dangers-portable/5-telephone-portable-attention-danger

Related Post

thumbnail
hover

Синдром на компютърния стрес и влиянието...

Синдром на компютърния стрес (СКС) е въведен като термин от Мъри Фейнголд (ам...

thumbnail
hover

Асансьори – важно житейско улеснение

Безспорно асансьорът е едно от значимите технологични чудеса, без които не м...